“Skit eller kanel” på konferansen “Den mangfaldige nynorsken”

Ordningen Meir nynorsk i DKS er et samarbeid på tvers av flere fylker og organisasjoner, med et felles mål om å øke tallet på gode nynorskproduksjoner i Den kulturelle skolesekken. Initiativet tok form i 2021, da sju utvalgte produksjoner fikk videreutvikle innhold og nynorsk formidling under et kunstneropphald ved Seanse – senter for kunstproduksjon i Volda.   

Torsdag 28. april inviterte Kulturtanken til nettverkssamling og konferanse om det nynorske språket sin rolle i Den kulturelle skolesekken spesielt, og i kunst- og kulturformidling til barn og unge mer generelt. Konferansen fant sted i lokalene til Kulturtanken og Riksteatret. Konferansen ble arrangert av Kulturtanken i samarbeid med Nynorsksenteret og d  tre fylkeskommunene Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Vestland.

Sammen med Richard Olsen gjorde Jon Erik et utdrag fra produksjonen «Skit eller kanel», produsert av Nynorsk Kultursentrum.