“Skit eller kanel” på konferansen “Den mangfaldige nynorsken”

Ordningen Meir nynorsk i DKS er et samarbeid på tvers av flere fylker og organisasjoner, med et felles mål om å øke tallet på gode nynorskproduksjoner i Den kulturelle skolesekken. Initiativet tok form i 2021, da sju utvalgte produksjoner fikk videreutvikle innhold og nynorsk formidling under et kunstneropphald ved Seanse – senter for kunstproduksjon i Volda.   

Torsdag 28. april inviterte Kulturtanken til nettverkssamling og konferanse om det nynorske språket sin rolle i Den kulturelle skolesekken spesielt, og i kunst- og kulturformidling til barn og unge mer generelt. Konferansen fant sted i lokalene til Kulturtanken og Riksteatret. Konferansen ble arrangert av Kulturtanken i samarbeid med Nynorsksenteret og d  tre fylkeskommunene Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Vestland.

Sammen med Richard Olsen gjorde Jon Erik et utdrag fra produksjonen «Skit eller kanel», produsert av Nynorsk Kultursentrum.

Ler mer her.