Terroristene

I sommer spiller Jon Erik rollen som Otto, i den viktige og samfunnsaktuelle forestillingen Terroristene av Kolbein Falkeid. Han er også initiativtaker, og produserer forestillingen sammen med skuespillerkollega André Lassemo. Sammen er de kjernen av teaterkompaniet Kanon Produksjon.

En gruppe terrorister okkuperer en barnehage. I en leilighet et annet sted i byen sitter terrorgruppens tre ledere og styrer aksjonen. Når aksjonen fører til en personlig konflikt for en av dem endres dynamikken blant de involverte. Stykket åpner for diskusjon rundt hva som gjør dem til terrorister, og hva som bringer kunnskapsrike politiske aktivister til konklusjonen at bare gjennom vold kan det gode seire.

Kolbein Falkeids Terroristene tar opp 1970-årenes terrorisme i Tyskland. Med Baader-Meinhof som bakteppe er det et skuespill av sin tid, men også en universell utforskning av hva som driver mennesker til det ekstreme. Det er et skuespill som utforsker de kulturelle forskjellene som eksisterte i tiden stykket er satt, men som har klare paralleller til tiden vi lever i.

Forestillingen produseres av teaterkompaniet Kanon Produksjon, i samarbeid med Vest-Agder museet, og har premiere på Kristiansand Kanonmuseum i den gamle kasematten sommeren 2019.