Den hodeløse sopran

I begynnelsen av juli ble videoopptakene til PORTALEN - Den hodeløse sopran gjennomført i et green screen studio i Sandefjord. DEN HODELØSE SOPRAN er en del av den mixed-media lokasjonsbasert AR-opplevelse PORTALEN, produsert av KapOow.