I studio med PORTALEN – Den hodeløse sopran

Den hodeløse sopran er en del av den mixed-media lokasjonsbaserte AR-opplevelsen PORTALEN, produsert av KapOow, hvor ulike spøkelses-karakterer vil komme til syne gjennom nettbrett eller mobiler.

Opplevelsen inneholder også spillelementer da publikum må finne hodet til Den Hodeløse Sopran og sette dette tilbake på plass. I tillegg er lydnivået på applausen fra publikum avgjørende for om spøkelsene blir satt fri og får gå over til den andre siden, da målet for brukerene er å jakte på spøkelser for å bringe dem hjem til den andre siden. Jon Erik medvirker som skuespiller, i rollen som Gregers, og som komponist. Som en del av jobben som komponist har han skrevet en ny arie, som i den ferdige opplevelsen blir sunget av Den hodeløse sopran, spilt av operasangerinne Cecilie Schilling. Musikken ble denne helgen spilt inn i Holmestrand.